28 prilli ‘Dita nderkombetare per siguri dhe shendet ne pune’

Prishtine, 27.04.2018  Per te permiresuar gjendjen e sigurise dhe shendetit ne pune, Qeveria e Kosoves/Ministria e Punes dhe Mireqenies Sociale ne dy vitet e fundit ka nxjerre nje sere rregullores dhe udhezimesh administrative, mirepo gjendja ne terren nuk ka ndryshuar. Vetem vitin e kaluar(2017) sipas te dhenave zyrtare te Inspektoratit te Punes jane shenuar mbi 70 aksidente, 20 me fatalitet, perderisa ne tre mujorin e pare te vitit 2018 jane evidentuar 20 aksidente, nga te cilat 4 punetore kishin gjetur vdekjen ne vendin punes.
 
Per te shenuar ‘Diten ndekombetare te sigurise dhe shendetit ne pune’, Qendra per Politika dhe Avokim ne bashkepunim me BSPK, sot kane mbajtur tryeze ne te cilen eshte diskutuar per gjendja e sigurise dhe kushtet e punes ne Kosove.
By | 2018-05-29T06:52:18+00:00 April 27th, 2018|Aktivitete, Ballina, Ballina-Header|0 Comments