Image may contain: 3 people, people sitting, table and indoor

Prishtine, 21.11.2016 Sesioni informues, pjesë e iniciativës së përbashkët PEN – Peer Educators Network dhe Qendra per Politika dhe Avokim, u mbajt me qëllim të prezantimit te strukturave sindikale të IPKO-s, procesit të zgjedhjeve në sindikatë, si dhe pjesëmarrja aktive e grave në sindikatë dhe kandidimi i tyre në pozita vendim-marrëse.

Kjo iniciativë e përbashkët financohet nga Olof Palme International Centre dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.

Information session with Trade Union Association of IPKO, where participants were introduced with the structure of the union board representatives, election processes and women’s active participation in the decision-making bodies within the Union.

This joint-initiative (PEN– CPA) is financed by Olof Palme International Centre and supported by Swedish Government.

Image may contain: 5 people, people sitting and indoorImage may contain: 7 people, people sitting, table and indoor