Image may contain: 4 people, people sitting, table and indoor

Prishtine, 24.11.2016 Sesioni i dytë informues, pjesë e iniciativës së përbashkët PEN – Peer Educators Network dhe Qendra per Politika dhe Avokim, mblodhi anëtaret e rrjetit te gruasë në Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. U prezantuan strukturat sindikale të BSPK-së, dhe debati u fokusua kryesisht në pjesëmarrjen aktive e grave në sindikatë dhe kandidimi i tyre në pozita vendim-marrëse.
Kjo iniciativë e përbashkët financohet nga Olof Palme International Centre dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.

Information session with The Union of Independent Trade Unions in Kosovo, part of joint initiative PEN-CPA, gathered women from it’s Women’s Network, where they were introduced with the structure of the union board representatives, and the debate was focused on women’s active participation in the decision-making bodies within the Union.
This joint-initiative (PEN– CPA) is financed by Olof Palme International Centre and supported by Swedish Government

Image may contain: 6 people, people sitting, table and indoorImage may contain: 2 people, people sitting, table and indoor