Stafi i QPA-së

Milaim Morina, Drejtor Ekzekutiv
E-Mail: mmorina@qpa-ks.org

Ajna Asllani, Menaxhere e Financave dhe Administratës
E-Mail: aasllani@qpa-ks.org

Agim Kelmendi, Menaxher i Projektit
E-Mail: agim.kelmendi@qpa-ks.org

Ilir Pantina, zyrtar projekti
E-Mail: ipantina@qpa-ks.org

Laura Muçaj, Zyrtare e Projektit
E-Mail: lmucaj@qpa-ks.org

Blerim Kastrati, Zyrtar i Projektit
E-Mail: bkastrati@qpa-ks.org

Liridona Fetahaj, Zyrtare e Projektit
E-Mail: lfetahaj@qpa-ks.org

Besiana Miftari, Zyrtare e Projektit
E-Mail: bmiftari@qpa-ks.org

Gresa Behluli, Zyrtare e Projektit
E-Mail: gbehluli@qpa-ks.org