Aksidentet në vendin e punës në vitin 2019

Gjatë vitit 2019 në vendin e punës kanë ndodhur 240 aksidente me 226 punëmarrës të lënduar dhe 14 të vdekur.

Në sektoret që mbulon Inspektorati i Punës janë raportuar 148 aksidente nga të cilat 137 punëmarrësve u janë shkaktuar lëndime trupore ndërsa 11 prej tyre kanë pësuar me fatalitet.

Në sektorin e Minierave dhe Mineraleve që është në
përgjegjësi të Inspektoratit të Minierave dhe Mineraleve, në vitin 2019 janë aksidentuar 92 punëmarrës, 89 prej tyre kanë pësuar lëndime përderisa 3 punëmarrës kanë vdekur në vendin e punës si pasojë e aksidenteve.

“Ky aktivitet është pjesë e projektit ‘Për një vend pune të sigurt dhe të shëndetshëm’ që përkrahet nga Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e Qendrës për Politika dhe Avokim dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Europian ose BIRN-it dhe AGK- së”.

By | 2020-01-15T09:34:32+00:00 January 15th, 2020|Aktivitete, Ballina-Header|0 Comments