Vdekje e lëndime të punëtorëve në Kosovë, punëdhënësit shpëtojnë pa asnjë ndëshkim nga ndjekja penale

Punëtorët në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me probleme të shumta [...]

By | 2019-07-23T08:14:40+00:00 July 23rd, 2019|Aktivitete, Ballina-Header|0 Comments

Punëtori ‘Hartimi i draftit fillestar të koncept dokumentit për avancimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në bashkëpunim me Ministrinë [...]

By | 2019-06-07T10:40:42+00:00 June 7th, 2019|Aktivitete, Ballina-Header|0 Comments

Sesion trajnues me Sindikatën e Policisë së Kosovës-dega në Gjilan për dialog social

Gjilan, 23 mars. Në kuadër të projektit ‘Fuqizimi i sundimit [...]