Ekspozita “Leja prindërore për barazi gjinore”

Prishtinë, 22.10.2018. Qendra per Politika dhe Avokim-QPA në bashkëpunim me PEN – Peer Educators Network dhe Federaten e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës kanë organizuar ekspozitën “Leja prindërore për barazi gjinore”.
Ky aktivitet është realizuar në kuadër të projektit “Leja prindërore për barazi gjinore” implementuar nga Democracy for Development (D4D) që financohet nga Olof Palme International Centre dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.

Gjatë ekspozitës janë shfaqur fotografi të baballarëve, nënave dhe familjeve duke promovuar barazinë gjinore si vlerë kyqe për familje të shëndoshë

.

By | 2018-10-26T08:58:52+00:00 October 26th, 2018|Aktivitete, Ballina-Header|0 Comments