Tryeze

Prishtine, 07.12.2016 Qendra per Politika dhe Avokim (QPA) ne kuader te projektit ‘Fuqizimi i Sundimit te Ligjit-Promovimi i te Drejtave te Punetoreve’ ka organizuar tryeze ne te cilen jane prezantuar te gjeturat nga monitorimi i Legjislacionit te Punes si dhe eshte diskutuar per Plotesim-Ndryshimin e Ligjit te Punes.

By | 2018-04-23T11:38:18+00:00 April 23rd, 2018|Aktivitete, Ballina, Ballina-Header|0 Comments