16900361_1624673860882920_478605548_n

Prishtine 15.02.2017 Takim me PEN – Peer Educators Network dhe Qendra per Politika dhe Avokim se bashku me përfaqësuesit e BSPK-së, për të diskutuar hapur rreth krijimit te mundesive per aktivizimin e grave sindikaliste në BSPK si dhe sindikatat anëtare.

 Meeting with PEN and CPA, together with representatives of The union of Independent Trade Unions in Kosova, to discuss about active participation of women within the union, and its members.

16931295_10206567490265048_357822664_o