Zbatimi i ligjit për qasje në dokumente publike ka përmirësime, sidoqoftë ende jo në nivelin e dëshiruar

Mbështetur nga Fondacioni Kosovar për shoqëri të hapur (KFOS)  Qendra [...]

By | 2015-02-01T14:44:03+00:00 February 1st, 2015|Publikime|0 Comments