A është i hapur vendi i punës suaj?

Nga QPA

April 13, 2020

A është i hapur vendi i punës suaj? 👇

Nëse po shiqojeni se si duhet të adaptohet ai përmes këtyre këshillave nga Organizata Ndërkombëtare e Punes

#Tedrejtatepunetoreve #rrinshpi #covid19
—-

Is your workplace open? 👇
If yes check these methods and guides by International Labor Organization of how it ought to be adapted.
#Workersrights #stayhome #covid19

Artikuj Te Ngjashem

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja ndaj rreziqeve në punë
Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë,
sëmundje ose probleme shëndetësore…

Video Storie

Video Storie

Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre….

Stay Up to Date With The Latest News & Updates

Access Premium Content

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Join Our Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque

Follow Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque