Prishtine 25.11.2016 Sesioni i tretë informues, pjesë e iniciativës së përbashkë PEN – Peer Educators Network dhe Qendra per Politika dhe Avokim, mblodhi anëtaret e SBAShK Sindikata e Bashkuar e Arsimit,Shkencës dhe Kulturës e Kosovës, ku u prezantuan strukturat sindikale sipas pjesëmarrjes gjinore dhe si mund të integrohen gratë në pozita vendim-marrëse brenda SBASHK-ut.
Kjo iniciativë e përbashkët financohet nga Olof Palme International Centre dhe mbështetet nga Qeveria Suedeze.

The 3rd information session with the Union of Education, Science and Culture, part of joint initiative PEN-CPA, gathered members of the Union, where they were introduced with the union structures in terms of genderrepresentation, and discussed about women active participation in decision-making bodies within the Union.
This joint-initiative is financed by Olof Palme International Center and supported by Swedish Government.

Image may contain: 3 people, people sitting and indoorImage may contain: 2 people, indoor