THIRRJE E HAPUR PËR INDIVID/KOMPANI TË INTERESUAR/A

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) në mars të vitit 2022 ka filluar implementimin e projektit “Përtej  punësimit” përmes HumanRightivism që mbështetet nga Ambasada Suedeze në Kosovë nëpërmjet Community Development Fund - CDF. Objektivi kyç i projektit është të...

Heshtja Ndaj Rreziqeve ne Pune

Heshtja ndaj rreziqeve në punë Sipas Ligjit të Punës, “risku nënkupton mundësinë që të punësuarit t’i shkaktohet plagë, sëmundje ose probleme shëndetësore…

A është i hapur vendi i punës suaj?

A është i hapur vendi i punës suaj?
Nëse po…

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

Mëgjithëse shëndeti në vëndin e punës është i rregulluar me Ligjin për siguri dhë shëndet në punë dhe akte nënligjore, deri me tani institucionet…

Video Storie

Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre….

Semundje Profesionale

Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës…

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Me datën 11 mars 2020, u bë lansimi i projektit “Dialog social për drejtësi sociale” implementuar nga Koalicioni për drejtësi sociale dhe të drejta socio-ekonomike….

Siguria ne Vende te Punes lidhur me COVID-19

Rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës për masat e sigurisë në vend të punës në lidhje me COVID-19..

Dialog Social për Drejtësi Sociale – Bisede

Në vazhden e aktiviteteve të projektit ‘Dialog Social për Drejtësi Sociale’ është zhvilluar video intervistë me z.Valon Leci, Ushtues Detyre i Kryeinspektorit të Punes…

Sfidat e sigurise dhe shendetit ne vendin e punes

Qendra per Politika dhe Avokim (QPA) dhe Federata e Sindikatave te Pavarura Elektrokosova (FSPE)…

Dokumente të organizatës

Statuti i organizatës