Ballina 2018-04-17T12:20:58+00:00

Kush Jemi Ne

Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) është themeluar në korrik të vitit 2008 si organizatë joqeveritare, pa përfitime, politikisht e paanshme. QPA synon të rrisë dhe promovojë një qytetari aktive: pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje, zbatimin dhe monitorimin e politikave publike.

Lexo më Shumë

Statistikat Tona

0
Raporte
0
Evente
0
Aktivitete
0
Media

Aktivitetet e fundit

Ekspozita “Leja prindërore për barazi gjinore”

October 26th, 2018|

Sesion informues-‘Leja Prinderore’

October 12th, 2018|

Të gjitha aktivitetet

Video Spot Informues për Siguri dhe Shëndet në Punë