A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale?

A ka Kosova listë zyrtare të sëmundjeve profesionale? Nga QPA  April 10, 2020 Mëgjithëse shëndeti në vëndin e punës është i rregulluar me Ligjin për siguri dhë shëndet në punë dhe akte nënligjore, deri me tani institucionet përgjegjëse nuk kanë evidenca për...
Video Storie

Video Storie

Video Storie Nga QPA  April 10, 2020 Video storia pasqyron disa raste suksesi te kompanive private te cilat ofrojne kushte te pershtatshme te sigurise dhe shendetit ne pune per punetoret e tyre. “Kjo videostorie eshte prodhuar me perkrahjen e Bashkimit...
Semundje Profesionale

Semundje Profesionale

Semundje Profesionale Nga QPA  April 10, 2020 Sëmundje profesionale definohet çdo sëmundje e shkaktuar nga ekspozimi në elementet e dëmshme dhe të rrezikshme kimike, fizike dhe biologjike në ambientin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës....
Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti

Dialog per Drejtesi Sociale – Projekti Nga QPA  April 10, 2020 Me datën 11 mars 2020, u bë lansimi i projektit “Dialog social për drejtësi sociale” implementuar nga Koalicioni për drejtësi sociale dhe të drejta socio-ekonomike. Aktiviteti...
Siguria ne Vende te Punes lidhur me COVID-19

Siguria ne Vende te Punes lidhur me COVID-19

Siguria ne Vende te Punes lidhur me COVID-19 Nga QPA  April 10, 2020 Praktikoni higjienë të mirë:• Ndaloni shtrëngimin e duarve – përdorni metoda tjera të përshëndetjes pa kontakte• Pastroni duart në hyrje dhe vendosni posterë dhe materiale edukative...
Dialog Social për Drejtësi Sociale – Bisede

Dialog Social për Drejtësi Sociale – Bisede

Dialog Social për Drejtësi Sociale – Bisede Nga QPA  April 10, 2020 Në vazhden e aktiviteteve të projektit ‘Dialog Social për Drejtësi Sociale’ është zhvilluar video intervistë me z.Valon Leci, Ushtues Detyre i Kryeinspektorit të Punes. Sipas z.Leci...